Presentación

29 desembre 2019

El Departament d’Economia Agrícola i Ambiental, Enginyeria de Cartografia i Expressió Gràfica en l’Enginyeria de la Universitat Miguel Hernández d’Elx ofereix als estudiants oportunitats educatives a seguir carreres en els camps de l’economia agrícola i del medi ambient, enginyeria de la cartografia, l’agricultura, l’economia de producció orgànica, menjar i vi i els recursos naturals. El Departament ofereix programes de pregrau acreditats que integren l’economia i el disseny en enginyeria, i els programes de postgrau conduents a títols de màster i doctorat. Els esforços d’investigació en el Departament d’Economia Agrícola i Ambiental, Enginyeria de Cartografia i Expressió Gràfica en l’Enginyeria d’incloure els aspectes agrícoles i ambientals de l’economia, la gestió de camps de golf, la valoració, el turisme rural, les polítiques agrícoles, desenvolupament rural, l’alimentació i comercialització del vi i de la cartografia i SIG desenvolupaments.