Presentació

El Departament d'Economia Agrícola i Ambiental, Enginyeria de Cartografia i Expressió Gràfica en l'Enginyeria de la Universitat Miguel Hernández d'Elx ofereix als estudiants oportunitats educatives en els camps de l'economia agroalimentària i dels recursos naturals, de l'enginyeria cartogràfica i de la expressió gràfica en l'enginyeria en titulacions de grau, postgrau i màster.

El Departament participa en programes de grau acreditats que integren l'economia i el disseny en enginyeria, i els programes de postgrau conduents a títols de màster i doctorat. Els esforços d'investigació en el Departament d'Economia Agrícola i Ambiental, Enginyeria de Cartografia i Expressió Gràfica en l'Enginyeria inclouen els aspectes agrícoles i ambientals de l'economia, les polítiques agrícoles, el desenvolupament rural, el màrqueting aplicat a aliments, la valoració, el turisme rural, la gestió de camps de golf, i aspectes relacionats amb la cartografia i SIG desenvolupats.